iphone with the software open

חתימה ועריכת PDF בחינם

כדי לשלוח מסמך לחתימה יש לפתוח דף זה במחשב

בינתיים תראו

כיצד זה עובד?

1

בוחרים אזורים לחתימה ושולחים קישור ללקוח

2

הלקוח חותם באמצעות הטלפון או המחשב

3

המסמך החתום נשלח ישירות לתיבת המייל